Luft-vatten värmepump

Vi förespråkar en värmepump utan vatten till utedelen (Split modell)

                                        Mitsubishi Ecodan.